Česta pitanja

Česta pitanja

Kako mogu dobiti besplatan prevod (ili je dovoljno osnovno razumevanje teksta)?

Možete pronaći besplatne prevode na brojnim internetskim alatima za prevođenje, kao što je Google Translate, za koji je dovoljno osnovno razumevanje teksta i jezika. Ako Vam je potreban profesionalni prevod, savetujemo Vam da nam pošaljete upit i mi ćemo dati sve od sebe da Vam pružimo najbolju uslugu na Vaše zadovoljstvo.

Šta je uključeno u cenu prevoda?

Cena prevoda uključuje prevod teksta i proveru prevoda. Prevod obavlja prevodilac koji je kvalifikovan za određenu temu, a pregled prevoda obavlja izvorni govornik ili izvrsni govornik ciljnog jezika.

Kako i kada plaćam za prevod?
  • Pravna lica izmire račun nakon završetka usluge prevođenja. Period plaćanja je 10 dana osim ako se drugačije ne dogovori.
  • Privatna lica izmire račun prije prevoda. Račun se može izmiriti putem PayPal-a, elektronskog bankarstva ili na uobičajeni način, putem uplatnice. Usluge prevođenja počinju odmah nakon što je primljena uplata ili potvrda o uplati, koju primamo putem e-pošte.
Kada mi je potreban overeni prevod?

Obično Vam je potreban overeni prevod ako prevodite dokumente kao što su diplome, uverenja o nekažnjavanju, venčani list koji traži Vaše ministarstvo unutrašnjih ili spoljnih poslova (ambasade, ministarstva, državni uredi, sudovi, kompanije za osiguranje, zdravstvene ustanove, škole, univerzitet itd.)

Šta je overeni prevod?

Prevod sa sudskom verifikacijom vrši prevodilac koji je imenovalo Ministarstvo pravde. Sudski prevodilac garantuje da je prevedeni sadržaj identičan originalnom. Overeni prevod vezuje se za original putem vrpce. Prevod takođe sadrži žig i potpis prevodioca.

U kojem formatu i kako Vam mogu poslati tekst za prevod?

Možete nam poslati tekst za prevod putem naše internetske stranice, e-poštom, običnom poštom ili kontaktirajući nas lično. Prihvatamo sve vrste dokumenata i fajlova, od kompjuterskih fajlova do papirnih dokumenata.

Šta je standardna stranica?

Standardna stranica je standardna jedinica prevođenja. 1 standardna stranica ima 250 reči ili 1500 znakova bez razmaka.

Kako računate količinu teksta?

Proces zavisi od formata teksta za prevod koji nam pošaljete. Ako je primljeni tekst u formatu pogodnom za izmenu, količina teksta se brzo izračuna pomoću programa za prevođenje. Ako pošaljete tekst u obliku koji se ne može menjati, prvo ga pretvorimo u format koji je prikladan za menjanje i onda se računa broj standardnih stranica na osnovu broja reči. Na osnovu toga možemo izračunati cenu prevoda.

Koliko brzo možete pripremiti prevod?

Uvek nastojimo da zadovoljimo klijente pa samim time, u slučaju vremenskih ograničenja, uradimo prevode u kratkom vremenskom roku. Unutar sat vremena nakon podnošenja zahteva, poslat ćemo Vam ponudu s krajnjim rokom u kojem će se završiti projekat. Međutim, vreme potrebno za sam prevod zavisi od nekoliko faktora, uključujući složenost samog teksta, broja materijala za prevod, jezičkih kombinacija itd.

Koje jezike prevodite?

Prevodilačka agencija K&J Translations nudi prevode na skoro sve evropske i svetske jezike i obratno. Radimo s preko 5000 prevodilaca širom sveta i prevodimo na 85 svetskih jezika. Ako Vam je potreban prevod na kombinaciju jezika koja se ne nalazi na spisku jezika naše stranice, molimo Vas da nas kontaktirate, a mi ćemo učiniti sve što možemo da nađemo odgovarajućeg prevodioca.

Otpremite datoteke
Besplatna
procena
Go to Top