Transkripcija i prevod audio-snimki

Transkripcija reči ima nekoliko značenja u različitim poljima. U biologiji transkripcija znači genetska transkripcija, gde se informacije iz molekula DNK pretvaraju u RNK; u muzičkom svetu muzička notacija ili takođe prilagođavanje muzičke notacije drugom instrumentu. Lingvisti, međutim, definišu značenje reči na dva načina. Prvi metod se bavi transliteracijom, pri čemu se znakovi iz jedne abecede ogledaju u znakovima druge abecede ili se menja pravopis reči iz jednog slova u drugo. Drugi metod je povezan sa prevodom, pri čemu je transkripcija u osnovi metoda pretvaranja govora u tekst.

Pojednostavljeno rečeno, transkripcija beleži sadržaj audio ili video datoteka u tekstualnu formu, koja se zatim prevodi po želji.

Šta se može transkribovati?

Audio ili video datoteke:

 • predavanja,
 • sastanaka,
 • video konferencija,
 • važnih poziva,
 • podcasta,
 • intervjua,
 • istraživanja,
 • diktata,
 • YouTube videa,
 • itd.

K&J Translations nudi pristupačne, visokokvalitetne, brze transkripcije i prevode Vaših video i audio datoteka. Transkripcije i prevodi moraju biti tačni, razumljivi i jezički i terminološki relevantni.

Transkripcija nudi brojne prednosti i sigurno uključuje bolje razumevanje audio i video zapisa za Vas i za Vaše klijente.

Transkripcija Vam je potrebna za pretvorbu datoteke u pisanu formu ili za upotrebu Vašeg sadržaja na nove, kreativne načine. Ovo može povećati broj korisnika Vaših proizvoda i poboljšati Vaše usluge.

Pored transkripcije i prevoda audio zapisa, nudimo i sledeće usluge:

 • Prevod tekstova na različite jezike,
 • dodatna lektura teksta (posebno se preporučuje ako je tekst u svrhu objave ili marketinga).

Imate li još pitanja? Kontaktirajte nas na info@kjtranslations.rs ili preko donjeg obrasca.

Otpremite datoteke
Besplatna
procena