Prevođenje internetskih stranica

O efikasnoj i dobro posećenoj internetskoj stranici sanja svaki preduzetnik koji je svestan koliko dodatnog prometa može da stvori kvalitetna poslovna internetska stranica! Zbog toga se sve više preduzetnika odlučuje prevesti svoju internetsku stranicu na jedan ili više stranih jezika.

Prevođenje internetske stranice na strane jezike može otvoriti vrata potencijalnim novim kupcima na stranim tržištima i poboljšati položaj Vaše internetske stranice u pretraživačima (Google, Bing, itd.).

Istraživanjem je utvrđeno da kupci smatraju da je mogućnost dobijanja informacija na njihovom maternjem jeziku važnija od cene samog proizvoda ili usluge. Više od polovine kupaca putem interneta provodi više vremena na internetskim stranicama kada je ona prikazana na maternjem jeziku. Prevođenjem Vaše internetske stranice dobit ćete više potrošača.

Sve više i više kompanija odlučuje prevesti svoju internetsku stranicu. Zašto?

Internet postaje sve važnija tačka za pronalaženje informacija, usluga i proizvoda. Međutim, ako Vaša internetska stranica ne može pružiti informacije i Vaš internetski sadržaj posetiocu na njegovom maternjem jeziku, to nije primenljivo na posetioca. Danas, da biste stekli prednost nad konkurencijom, Vaša internetska stranica mora biti višejezička, jer svoj brend promovišete i u inostranstvu.

Zašto biste trebali prevesti Vašu internetsku stranicu?

  • Vaša korisnička baza, a samim tim i količina Vaše prodaje će se proširiti.
  • Dobit ćete inostrane klijente i više prihoda.
  • Zastupaćete svoj posao širom sveta.
  • Dobićete nove poslovne partnere.

K&J Translations već je preveo mnoge internetske stranice za brojne kompanije. Prilikom prevođenja važna je terminološka relevantnost i usredsređenost na buduće klijente.

Nakon prevoda, tekst mogu na Vaš zahtev pregledati naši iskusni stručnjaci ili izvorni govornici. Potrudićemo se da Vaša prevedena internetska stranica izgleda potpuno izvorno izvornim govornicima ciljnog jezika.

Povećajte prodaju kvalitetnim prevodom internetskog sadržaja. Pomoću naših kvalitetnih prevoda Vaša će internetska stranica biti dostupna svetskom tržištu!

Pored prevođenja internetskih stranica, nudimo i sledeće usluge:

  • Dodatna lektura teksta (preporučuje se posebno ako je tekst u svrhu objave ili marketinga).
  • Grafički dizajn prevedenog teksta (u slučaju da Vam je potreban grafički format prevoda koji odgovara grafičkom formatu originalnog teksta).

Pročitajte naše blogove o prevodu veb stranice:

Imate li još pitanja? Kontaktirajte nas na info@kjtranslations.rs ili preko donjeg obrasca.

Otpremite datoteke
Besplatna
procena