Prevođenje marketinških tekstova

Marketing ili reklamiranje je nauka koja definiše i istražuje ciljna tržišta i njihove korisnike i želi da izgradi profitabilan odnos sa njima. Marketing dolazi prvenstveno iz različitih društvenih nauka, poput psihologije, sociologije, komunikacije, ekonomije i jedna je od najvažnijih aktivnosti u kompaniji, jer pomaže u povezivanju kompanije ili usluge sa potencijalnim kupcima.

Kompanije koje žele da posluju u inostranstvu ili su već aktivne na stranim tržištima moraju prilagoditi svoj komunikacioni pristup okruženju u kojem posluju. Marketinški tekstovi uključuju reklamni materijal, parole, kataloge, opise proizvoda i prezentacije, upitnike, ankete, istraživanje tržišta, saopštenja za medije, medijske publikacije, video zapise, imena brenda, veb stranice, itd.

Ako želite da uđete na inostrano tržište sa svojom kompanijom, morate obezbediti odgovarajući prevod marketinških tekstova. Tu mogu da se nađu brojne zamke u koje mogu upasti neiskusni prevodioci. U marketinškim tekstovima humor, metafore, idiomi ili igre reči često se nazivaju specifičnim za kulturu. Neprimeren prevod u drugoj kulturi mogao bi značiti nešto drugo, možda čak i prigovorno, što nijedno preduzeće ne može sebi da priušti. Zbog toga je veoma važno da prevodilac poznaje inostrano tržište, poseduje kreativne veštine, ima odlične jezičke i kulturne veštine i može da koristi jezičke i stilske figure, poput rimovanja, metafora, antiteza itd.

Karakteristike marketinškog teksta

Efikasan naslov

Naslov je najvažniji deo marketinškog teksta, jer navodi čitaoca da nastavi da čita Vaš tekst. Naslov mora biti direktan, može biti u obliku pitanja ili naredbe ili navoditi razloge. U poslednje vreme sve se više koristi naslov sa ličnim pristupom.

Efikasna podjela teksta

Efikasna podjela teksta u nekoliko odeljaka, zanimljiv naslov i upotreba titlova privlače potencijalne kupce.

DA!

Stvaranje takozvane „konfirmacije“ među potencijalnim kupcima jedna je od najvažnijih i najuspešnijih marketinških strategija. Čitaocu pruža osećaj da se u potpunosti slaže s napisanim tekstom i da mu treba određena usluga ili određeni proizvod. Na taj način ga stalno ohrabrujete, iako čitalac konačno oseća da je sam donio odluku.

Označavanje i naglašavanje reči

Čitaoci marketinškog teksta samo prelaze tekst, pa je vrlo važno označiti ili naglasiti reči i izraze u tekstu koji privlače pažnju čitalaca.

Prevod marketinških tekstova potpuno se razlikuje od prevođenja tehničkih tekstova. Prevod marketinškog teksta mora biti živ i tečan i odgovarati originalnom tako da se značenje reči, koje se razlikuje u različitim kulturama, ne izgubi u procesu prevođenja. Ipak, ne bi trebalo bukvalno imitirati tekst originala i sadržavati nezanimljive i nepotrebne podatke koji čitaoca ne zanimaju.

Idealno je ako je tekst napisan na razgovornom jeziku ciljne populacije i zadovoljava kupca. Tada se takođe odlučuje brže da čita tekst u celosti i da naruči proizvod ili uslugu koju nudite.

U prevodilačkoj agenciji K&J Translations znamo koliko je važno prevoditi marketinške tekstove. Zato radimo sa lingvistima i prevodiocima koji su izvorni govornici ciljnog jezika i imaju dugogodišnje iskustvo u marketingu. Uveravamo Vas da ćemo Vam pružiti odličan prevod marketinških tekstova koji će privući pažnju kupaca na inostranim tržištima.

Pored prevoda, nudimo i sledeće usluge:

  • dodatna lektura teksta (preporučuje se posebno ako je tekst u svrhu objave ili marketinga).
  • Grafički dizajn prevedenog teksta (u slučaju da Vam je potreban grafički format prevoda koji odgovara grafičkom formatu originalnog teksta).

Imate li još pitanja? Kontaktirajte nas na info@kjtranslations.rs ili preko donjeg obrasca.

Otpremite datoteke
Besplatna
procena