Usluge tumačenja

Usluge tumačenja pruža profesionalni tumač koji koristi govorni ili znakovni jezik za tumačenje poruke sa jezika originalnog govornika ili pisca na jezik slušaoca. Ovakav zadatak zahteva da jezički prevodilac prenese i način (ton) poruke i značenje koje stoji iza te poruke. Tumačenje je zvučni oblik komunikacije gde se barem jedna poruka u komunikaciji izgovara.

Tumačenje je postalo najpopularnija i, istovremeno, najkomplikovanija lingvistička usluga u današnjem globalizovanom komercijalnom svijetu. Prilikom tumačenja, sama ličnost tumača je od vitalnog značaja jer vaš strani partner smatra tumača primarnim izvorom informacija.

Postoje dva glavna oblika tumačenja: simultano i konsekutivno tumačenje:

– Simultani tumači slušaju šta govornik govori i to istovremeno izgovaraju na drugom jeziku.

– Konsekutivni tumači slušaju šta govornik govori i prenose poruku na drugom jeziku nakon što govornik napravi pauzu.

Različiti tipovi usluga tumačenja

Kako bi pružio usluge tumačenja, tumač može da prenese poruku lično, preko telefona ili putem video razgovora. Tumačenje će biti jasno i precizno ako tumač može jasno da čuje poruku, ima dobro razumevanje teme i tečno govori izvorni i ciljni jezik. Minimalni zahtevi za tumača su poznavanje jezika, respektabilan izgled, jake komunikacione vještine i poznavanje specifične prirode vašeg poslovanja. Danas poznavanje jezika više nije neuobičajeno, a globalna poslovna komunikacija je postala zanimanje.

Nudimo sledeće vrste tumačenja, jer su one posljednjih godina zabeležile veliki porast u popularnosti zbog isplativosti i fleksibilnosti rada, odakle god da se nalazite:

  • Telefonsko tumačenje

Usluga koja povezuje dve osobe koje treba da vode razgovor na dva različita jezika, putem trosmjernog poziva. To je zgodna usluga koja se može prilagoditi vašem rasporedu i može se ugovoriti za nekoliko minuta. Odlična je za sastanke i košta daleko manje od tumačenja na licu mjesta.

  • Video tumačenje

Povezuje ljude kojima je potrebna pomoć kako bi razgovarali na različitim jezicima, a tumač je obično stacioniran u pozivnom centru, sa slušalicama, mikrofonom i video kamerom. Zasvetska preduzeća čiji je cilj da se prošire kroz efikasnu komunikaciju, naše usluge za video tumačenja su idealno moderno rešenje, a sada su postale važan aspekt dnevne poslovne komunikacije.

Razumemo da su vaše potrebe za uslugom tumačenja i složene i detaljne. Ti detalji su nam jako važni. Imajte na umu da će vam biti potrebno više od usluge tumačenja. Da biste pokrili sve aspekte, biće vam potrebne usluge kompetentne agencije za tumačenje.

Naši prevodioci su detaljno provereni kako bi se uverili da je njihov rad najkvalitetniji mogući. Oni su eksperti u svojim oblastima i pružaju najtačnije moguće tumačenje.

Naši stručnjaci za jezičko tumačenje olakšavaju i pojednostavljuju višejezičnu komunikaciju za preduzeća širom sveta. Kontaktirajte nas da biste odmah dobili tumača u K&J Translations koji može da pruži usluge vašim klijentima koji govore više jezika i poboljša vaše korisničko iskustvo.

Pored pružanja usluga tumačenja, pružamo i sledeće usluge:

sudski prevodi,

grafički dizajn prevedenog teksta (ako grafički format prevoda mora da odgovara originalnom tekstu. Preporučuje se posebno ako je originalni tekst u .pdf formatu, sadrži slike i tabele ili ako je skeniran).

Imate li još pitanja? Kontaktirajte nas na info@kjtranslations.rs ili preko donjeg obrasca.

Otpremite datoteke
Besplatna
procena