Prevođenje medicinske dokumentacije

Medicina je nauka koja ima za cilj sprečavanje i lečenje bolesti i obnavljanje ljudskog zdravlja. Otac medicine je Hipokrat, drevni grčki filozof koji je zajedno sa svojim kolegom Klaudijem Galenom postavio temelje modernog i racionalnog pristupa lečenju.

Danas je medicina podeljena na tri glavne grane. Prva grana je podela na nauke, kao što su anatomija, biohemija, biofizika, fiziologija, genetika i 13 drugih oblasti. Druga je podela na medicinske specijalizacije, koje uključuju hirurgiju i internu medicinu. Poslednja grana podeljena je na interdisciplinarna područja kao što su medicinska etika, medicinska informatika i sudska medicina.

Kako nazivi samih medicinskih oblasti zvuče prilično komplikovano, takođe možemo s pravom zaključiti da su medicinski tekstovi prilično složeni, uglavnom zato što je laicima medicinska terminologija uglavnom nepoznata.

Kao što je preciznost važna u složenoj hirurgiji, važna je i preciznost prevođenja medicinskih kartona, dijagnoza, uputstava za lekove, kliničkih protokola i drugih važnih medicinskih tekstova. Neprecizni, nepažljivi ili čak netačni prevodi mogu imati ozbiljne medicinske i pravne posledice, tako da prevod mora biti jasan, tačan i nedvosmislen.

Za prevodioce je prevođenje medicinskih i farmaceutskih tekstova glavni izazov, jer su ovi tekstovi među najzahtevnijom dokumentacijom o kojoj zavise ljudski životi.

Prevodi uputstava za upotrebu medicinskih sredstava i lekova moraju biti besprekorni, tačni i prema propisima važećeg zakonodavstva Republike Slovenije. Važno je takođe da ih svi korisnici kao i zdravstveno osoblje potpuno razumeju kako bi se izbegli bilo kakvi potencijalni problemi u lečenju pacijenata.

Često medicinski tekstovi zahtevaju i overene prevode.

U prevodilačkoj agenciji K&J Translations svesni smo važnosti prevođenja medicinskih tekstova. Radimo sa prevodiocima koji poznaju medicinske pojmove kako na izvornom tako i na ciljnom jeziku, te hemijske nazive lekova i latinske i grčke izraze za dijagnozu i bolesti.

Pored prevoda medicinskih tekstova, nudimo i sledeće usluge:

  • Dodatna lektura teksta (preporučuje se posebno ako je tekst u svrhu objave ili marketinga).
  • Grafički dizajn prevedenog teksta (u slučaju da Vam je potreban grafički format prevoda koji odgovara grafičkom formatu originalnog teksta).

Imate li još pitanja? Kontaktirajte nas na info@kjtranslations.rs ili preko donjeg obrasca.

Otpremite datoteke
Besplatna
procena