Lektura i korektura

Veliki je gubitak kada sjajna ideja nije pravilno napisana!

Da li ste napisali tekst na svom maternjem ili stranom jeziku, ali niste sigurni da li je gramatički tačan?

Nudimo Vam kvalitetnu lekturu svih vrsta tekstova. Svi naši lektori su specijalizovani stručnjaci za različite oblasti tekstova i izvorni govornici izabranog jezika!

U lekturi garantujemo ne samo uklanjanje gramatičkih i tipografskih grešaka, već i stilsku i terminološku relevantnost teksta. Pored ispravki, naši lektori vam takođe pomažu sa predlozima i komentarima za poboljšanje teksta.

Lektorisanje svih vrsta tekstova:

  • godišnji izveštaji,
  • uputstva, reklame,
  • tehnički tekstovi,
  • internetske stranice, literatura,
  • dodiplomski, magistarski i doktorski radovi,
  • drugo.

Pored lekture, nudimo i standardne i overene prevode.

Imate li još pitanja? Kontaktirajte nas na info@kjtranslations.rs ili preko donjeg obrasca.

Otpremite datoteke
Besplatna
procena