Prevođenje tekstova iz oblasti turizma

Ljudi su oduvek putovali, susrećući se sa drugim kulturama, običajima i, naravno, stranim jezicima. Jezik predstavlja naša vrata ka svetu i znanje stranih jezika nas nesumnjivo približava zemlji u koju putujemo. Kako putovanja postaju sve dostupnija, raste potražnja za kvalitetnim ponudama na više jezika.

Iako je engleski jezik najpričaniji na svetu, predstavljanje višejezičke turističke ponude prednost je koja dobija sve značajniju ulogu. Danas, kada je turizam jedna od vodećih industrija, turističke kompanije žele svoju ponudu približiti što većem broju turista. Ovo se najefikasnije može postići ako im ponudite brošure, kataloge i letke na svom maternjem jeziku.

Pri tome se mora voditi računa o jeziku oglašavanja, koji igra veliku ulogu u izboru destinacije i mora se prilagoditi svakom jeziku i kulturi. Shodno tome, prevod moraju da pravilno obave profesionalni prevodioci koji osiguravaju da tekst zadrži prvobitno značenje.

Takav je jezik prilično specifičan jer se bavi ležernim i ugodnim aktivnostima, ali istovremeno, zahteva potpuno razumevanje svih nijansi originalnog dokumenta pre prevođenja, kako bi se pružila ugledna verzija teksta na drugom jeziku. Jezik turističkog sektora je često kreativan, zahteva široko poznavanje njegove terminologije i, kao što je slučaj u prevođenju marketinških dokumenata i reklamiranja, prevodilac mora biti u potpunosti fokusiran i posvećen, jer mora pravilno „pretvoriti“ reč u ciljni jezik, povremeno objašnjavajući situacije, ukus, običaje, itd.

U prevodilačkoj agencij K&J Translations nastojimo da osiguramo da sadržaj turističkih tekstova bude pravilno preveden, ažuriran i prilagođen ciljnom turističkom tržištu, tj. klijentima.

Pored prevođenja turističkih sadržaja, nudimo i sledeće usluge:

  • Dodatna lektura teksta (preporučuje se posebno ako je tekst u svrhu objave ili marketinga).
  • Grafički dizajn prevedenog teksta (u slučaju da Vam je potreban grafički format prevoda koji odgovara grafičkom formatu originalnog teksta).

Imate li još pitanja? Kontaktirajte nas na info@kjtranslations.rs ili preko donjeg obrasca.

Otpremite datoteke
Besplatna
procena