Blog

Blog

504, 2022

Šta je mašinski prevod?

Do kraja 2016. godine sve alatke za mašinsko prevođenje na tržištu su bile zasnovane na algoritmima koji koriste statističke pristupe za određivanje najboljeg mogućeg prevoda za datu reč. Mašinsko prevođenje funkcioniše tako što pretvara jedan jezik (izvorni jezik) u drugi (ciljni jezik) [...]

1603, 2022

Šta je najveći strah prevodilaca

Biti lingvista podrazumeva mnogo više od samog poznavanja dva jezika. Prevodioci se konstantno trude da ostave profesionalan utisak, jer im to omogućava da vremenom izgrade bazu klijenata. Pogledajmo neke od najčešćih strahova i stresnih situacija sa kojima se prevodioci suočavaju. [...]

1402, 2022

Najplaćeniji prevodilački poslovi

Svet je globalno naselje, a korišćenje prekograničnih jezika prevođenja je jedan od načina da se granice učine propusnijima. Plata za prevodilačke zadatke se razlikuje u zavisnosti od više kriterijuma. Jezičke kombinacije, vrsta prevodilačkih usluga, brzina prevođenja, lokacija prevodilaca i vrsta informacija koje [...]

504, 2022

Šta je mašinski prevod?

Do kraja 2016. godine sve alatke za mašinsko prevođenje na tržištu su bile zasnovane na algoritmima koji koriste statističke pristupe za određivanje najboljeg mogućeg prevoda za datu reč. Mašinsko prevođenje funkcioniše tako što pretvara jedan jezik (izvorni jezik) u [...]

1402, 2022

Najplaćeniji prevodilački poslovi

Svet je globalno naselje, a korišćenje prekograničnih jezika prevođenja je jedan od načina da se granice učine propusnijima. Plata za prevodilačke zadatke se razlikuje u zavisnosti od više kriterijuma. Jezičke kombinacije, vrsta prevodilačkih usluga, brzina prevođenja, lokacija prevodilaca i [...]

211, 2021

Zamenice

Prilikom pisanja tekstova često se nađemo u situaciji da opisujemo određeni događaj u kojem je potrebno više puta spomenuti ime neke osobe. Kako bismo izbegli ponavljanje imena i rečenicu učinili vizuelno lepšom, trebamo da izbegavamo stalno ponavljanje istih reči. [...]

209, 2021

Predlozi

 Da li znate ispravno koristiti reči kao što su: od, do, mimo, sa, u, na, pod i dr.? Da li znate da se ove reči koriste u kombinaciji sa određenim padežima i samo tako napisane se smatraju ispravnim? U ovom [...]

Go to Top