Blog

BLOG

209, 2021

Predlozi

 Da li znate ispravno koristiti reči kao što su: od, do, mimo, sa, u, na, pod i dr.? Da li znate da se ove reči koriste u kombinaciji sa određenim padežima i samo tako napisane se smatraju ispravnim? U ovom blogu pročitajte nešto [...]

1105, 2021

Najvažniji jezici 21og veka

Da li želite da poboljšate svoje zaposlenje, da pojačate kreativnost ili da li planirate da unapredite svoje poslovanje na međunarodnom nivou i trebate svakodnevno razgovarati sa stranim poslovnim partnerima? Onda je učenje stranog jezika idealno rešenje za vas! Pored očiglednih [...]

601, 2021

Marketinški prevodi

75% ukupnog marketinškog budžeta biće utrošeno na digitalni marketing. Kako se tržište širi iz dana u dan, stvaranje novih strategija trgovanja i negovanje novih ideja za savladavanje tržišta, postaje svakim danom sve atraktivnije. Stvaranje nove marketinške kampanje nije lak [...]

409, 2020

Apostile za sudske prevode

Prevod zvaničnih dokumenata, kao što su venčani list, izvod iz matične knjige rođenih i slično, zahteva veliku preciznost. Budući da će se ovi prevodi smatrati zvaničnim dokumentima u stranim državama, oni takođe zavise od zemlje do zemlje. Sudski prevod [...]

209, 2021

Predlozi

 Da li znate ispravno koristiti reči kao što su: od, do, mimo, sa, u, na, pod i dr.? Da li znate da se ove reči koriste u kombinaciji sa određenim padežima i samo tako napisane se smatraju ispravnim? U ovom [...]

Go to Top