Blog

Blog

2309, 2022

Istorija prevođenja

Antropolozi nisu uspeli da odrede tačno vreme kada su ljudi počeli da prevode jedan jezik na drugi. Smatra se da se jezik prvi put pojavio pre oko 100.000 godina. Ljudi su komunicirali isključivo verbalno stotinama hiljada godina. Sistem klinastog pisanja je bio [...]

2309, 2022

Istorija prevođenja

Antropolozi nisu uspeli da odrede tačno vreme kada su ljudi počeli da prevode jedan jezik na drugi. Smatra se da se jezik prvi put pojavio pre oko 100.000 godina. Ljudi su komunicirali isključivo verbalno stotinama hiljada godina. Sistem klinastog [...]

1108, 2022

Prevod programskog jezika

Kako programski jezici postaju raznovrsniji, potreba za prevođenjem programa napisanih stručnom terminologijom jednog jezika na drugi raste. Ova vrsta prevođenja nam može pomoći da efikasnije ponovo iskoristimo postojeći kôd, posebno kada se prevođenje može automatizovati. Šta su [...]

211, 2021

Zamenice

Prilikom pisanja tekstova često se nađemo u situaciji da opisujemo određeni događaj u kojem je potrebno više puta spomenuti ime neke osobe. Kako bismo izbegli ponavljanje imena i rečenicu učinili vizuelno lepšom, trebamo da izbegavamo stalno ponavljanje istih reči. [...]

209, 2021

Predlozi

 Da li znate ispravno koristiti reči kao što su: od, do, mimo, sa, u, na, pod i dr.? Da li znate da se ove reči koriste u kombinaciji sa određenim padežima i samo tako napisane se smatraju ispravnim? U ovom [...]

Go to Top