Prevod i lokalizacija

Lokalizacija projekata

Projekat je ciljani i završeni proces razvoja aktivnosti koja ima za cilj postizanje konačnog cilja. Projekat može ponuditi pojedinac, preduzeće, društvena organizacija, javna organizacija, socijalna ustanova, državna institucija ili čak međunarodna organizacija. Mnoge osobe su uključene u realizaciju određenog projekta, uključujući direktore i preduzetnike.

Uspešna implementacija projekta zahteva i dobro uspostavljen informacioni sistem, koji naravno uključuje mnogo dokumentacije, od dizajna i ciljeva projekta do same organizacije i implementacije. Dokumentacija može biti strukturne proizvodnje i tehnološke proizvodnje (redovne ili dopunske).

Ako je projekat opsežan ili međunarodni i zahteva širenje na inostrano tržište, preporučuje se lokalizacija projekta.

Šta je lokalizacija?

Lokalizacija je proces u kojem prevođenje sadržaja proizvoda, usluge ili softvera u potpunosti ispunjava lokalne jezičke i kulturne zahteve.

Koja je razlika između lokalizacije i prevoda?

Prevod i lokalizacija razlikuju se u svojoj osnovnoj nameni, u praćenju originala, uključenosti zainteresovanih strana i vrsta tekstova. Osnovna svrha prevoda je prenošenje činjenica i značenja teksta sa jednog jezika na drugi. Osnovna svrha lokalizacije, međutim, je predstaviti ove činjenice i važnost na najprikladniji način koji udovoljava jezičkim i kulturnim zahtevima ciljnog jezika.

Prevodioci nisu nužno stručnjaci za strana tržišta, ali kad se bave lokalizacijom oni to jednostavno moraju biti. Tekstovi koji obično zahtevaju prevod su uglavnom univerzalni i manje formalni (e-pošta, forumi, priručnici, uputstva za upotrebu itd.), dok se lokalizacija odnosi  na tekstove koje čitaoci razumeju u smislu kulturnog konteksta.

Tu spadaju blogovi, internetske stranice, marketinški tekstovi i drugi edukativni materijali.

Lokalizacija projekata namenjenih javnim nabavkama je veoma važna. Neuspjesi u lokalizaciji mogu baciti loše svetlo na inicijatora projekta, pa prema tome, projekat nije prihvaćen.

K&J Translations je svestan važnosti lokalizacije projekata, sarađuje sa mnogim prevodiocima, koji su izvorni govornici, i stručnjacima u svojoj oblasti, a sa iskustvom Vam pomaže da organizujete i lokalizujete projekat koji je namenjen širenju na inostrano tržište.

Pored lokalizacije i prevođenja različitih projekata, nudimo i sledeće usluge:

  • Dodatna lektura teksta (preporučuje se posebno ako je tekst u svrhu objave ili marketinga).
  • Grafički dizajn prevedenog teksta (u slučaju da Vam je potreban grafički format prevoda koji odgovara grafičkom formatu originalnog teksta).

Imate li još pitanja? Kontaktirajte nas na info@kjtranslations.rs ili preko donjeg obrasca.

Otpremite datoteke
Besplatna
procena