Prevođenje finansijske dokumentacije

Svaka poslovna dokumentacija takođe sadrži ekonomske i finansijske tekstove koji su veoma važni za preduzeća jer im pomažu da komuniciraju sa svojim kupcima i dobavljačima. To je važno sredstvo poslovanja i prikaz svih usluga i aktivnosti. Tako Vaše preduzeće može predstaviti svoje poslovanje ili pružiti uvid u poslovanje Vašeg poslovnog partnera.

Prevodi svih ekonomskih i finansijskih tekstova moraju biti neophodni, stručni i terminološki relevantni. Pravilno napisani i prevedeni finansijski tekstovi daju utisak pouzdanosti načina Vašeg poslovanja.

Preduzeća ne mogu priuštiti greške prilikom prevođenja svojih godišnjih ili finansijskih izveštaja.

Koje tekstove iz oblasti ekonomije i finansija prevodimo?

  • Godišnji, finansijski, poslovni i statistički izveštaji,
  • tenderska dokumentacija,
  • poslovni planovi,
  • finansijske analize,
  • obaveštenja akcionarima,
  • zakonodavni tekstovi,
  • prevodi ugovora o osiguranja, polise,
  • ostali stručni finansijski tekstovi.

K&J Translations nudi povoljne, kvalitetne i brze prevode ekonomskih i finansijskih tekstova. Prevodioci sa kojima radimo imaju veliko iskustvo u ekonomiji i finansijama i slede sve standarde Evropske unije.

Takođe obezbeđujemo zaštitu svih poverljivih podataka i svesni smo važnosti prevoda Vaših finansijskih, poslovnih i statističkih izveštaja.

Pored prevoda finansijske dokumentacije, nudimo i sledeće usluge:

  • Dodatna lektura teksta (preporučuje se posebno ako je tekst u svrhu objave ili marketinga).
  • Grafički dizajn prevedenog teksta (u slučaju da Vam je potreban grafički format prevoda koji odgovara grafičkom formatu originalnog teksta).

Imate li još pitanja? Kontaktirajte nas na info@kjtranslations.rs ili preko donjeg obrasca.

Otpremite datoteke
Besplatna
procena