Overeni prevodi

Da li Vam je potreban overeni prevod od strane sudskog prevodioca? Molimo Vas da nas kontaktirate! Kompanijama i pojedincima pružamo kvalitetne usluge naših sudskih tumača po pristupačnim cenama.

Overeni prevodi zahtevaju najviši stepen profesionalnosti i poverljivosti. Zbog toga se prema svakom dokumentu odnosimo pažljivo i poverljivo.

Overene prevode obavljaju sudski prevodioci koje ovlastio nadležni sud. Sudski prevodilac prevodi tekst i svojim pečatom i potpisom garantuje da prevod odgovara originalu. Sudski prevod je vezan za originalni dokument koncem. Ovo je zvaničan dokument koji možete koristiti u svim zvaničnim institucijama širom sveta.

Za koja dokumenta je obično potrebno sudsko uverenje?

  •  venčanje i izvod iz matičnih knjiga rođenih,
  •  potvrde (obrazovanje, potvrde o nekažnjavanju),
  •  diplome i uverenja,
  •  potvrde o završenom obrazovanju,
  •  sudski zapisi,
  •  poslovna dokumentacija,
  •  službena pisma (od administrativnih jedinica, suda pravde),
  •  medicinska uverenja,
  •  pravna dokumentacija,
  •  ostalo.

Možete nam lično doneti originalna dokumenta koje želite prevesti, poslati ih poštom ili nam pošaljite kopiju putem e-pošte.

Ako vam nije potreban overeni prevod, nudimo i standardne prevode visokog kvaliteta po povoljnim cenama.

Imate li još pitanja? Kontaktirajte nas na info@kjtranslations.rs ili preko donjeg obrasca.

Otpremite datoteke
Besplatna
procena