Književni prevodi

Književno prevođenje se suštinski razlikuje od ostalih vrsta prevođenja. Tako je zbog toga što funkcija poetske komunikacije ima prednost u književnom prevodu. To znači da književni prevod, pored prenošenja informacija čitaocu, ima i umetničku svrhuKnjiževna slika, koja se nalazi u književnom delu (bilo da je reč o liku ili nekoj sceni iz prirode) sigurno će ostaviti utisak na čitaoca.

Iz tog razloga, književni prevodilac mora da razmotri jedinstvene karakteristike teksta. Upravo poetski fokus teksta razlikuje ovu vrstu prevoda od, recimo, informativnih tekstova.

Sam tekst doživljavamo kroz njegovo značenje, emocije i likove kada čitamo priču, pesmu ili bilo koju drugu vrstu književnog dela prevedenu sa stranog jezika.

Obim književnih prevoda

Osnovna svrha prevoda je kreiranje određene slike za čitaoca, a to predstavlja izazovan zadatak. To znači da književni prevod može da odstupi od utvrđenih pravila.  Bukvalan prevod ne može obuhvatiti svu složenost i suštinu jednog književnog dela. Književni prevodilac tumači izvorni tekst obimno i široko, a zatim ponovo piše i predstavlja sadržaj od početka do samog kraja.

Štaviše, razlike u kontekstu između izvornog jezika i prevoda se moraju uzeti u obzir; na primer, pri prevođenju sa arapskog na danskimora da se razmotri i ima na umu kulturni kontekst izvornog i ciljnog jezika.

Autori se oslanjaju na nas da ćemo pružiti najtačnije prevode:

• Filmskih scenarija

• Poezije i pesama

• Eseja

• Časopisa i novina

• Knjiga (romana, ne-fikcije itd.)

• Udžbenika

U K&J Translations smo spremni preuzeti bilo koju vrstu književnog prevoda, bilo da je reč o književnom prevodu muzike, poezije, proze ili filmskog scenarija. To radimo ne samo da bismo ponudili dobar prevod obezbeđenog sadržaja, već i da bismo personalizovali prevod za zemlju u kojoj će biti objavljen.

Prevodilac koji je i snalažljiv i saosećajan može biti dragocen adut pisca. U K&J Translations, naši književni prevodioci obezbeđuju prevode za filmove, knjige i časopise u kojima će vaša internacionalna publika uživati.

Uz pomoć naših veštih i posebno edukovanih književnih prevodilaca, podelite svoju priču sa čitaocima širom sveta. Dobićete besprekorno prevedenu verziju na bilo kom jeziku, bez obzira na ton, strukturu ili dužinu vašeg rada.

Osim prevođenja marketinških tekstova, pružamo i sledeće usluge:

– sudski prevodi,

grafički dizajn prevedenog teksta (ako grafički format prevoda mora da odgovara originalnom tekstu. Preporučuje se posebno ako je originalni tekst u .pdf formatu, sadrži slike i tabele ili ako je skeniran).

Imate li još pitanja? Kontaktirajte nas na info@kjtranslations.rs ili preko donjeg obrasca.

Otpremite datoteke
Besplatna
procena