Obično Vam je potreban overeni prevod ako prevodite dokumente kao što su diplome, uverenja o nekažnjavanju, venčani list koji traži Vaše ministarstvo unutrašnjih ili spoljnih poslova (ambasade, ministarstva, državni uredi, sudovi, kompanije za osiguranje, zdravstvene ustanove, škole, univerzitet itd.)