Za početak, dobar prevodilac mora da posveti celo svoje biće svom poslu. Ali ni to nije dovoljno. Da bi neko bio dobar prevodilac, on/ona mora:

Čitanje ovog članka trajaće oko 2 minuta.

  • moći da piše kvalitetne tekstove

Ne samo da morate dobro da razumete i prevodite, već morate i da budete u stanju da dobro pišete. Tekstovi koji su loše napisani uvek ukazuju na lošeg prevodioca.

  • imati širok rečnik

Opširan rečnik, a samim time i opšte znanje, možete razviti uz puno čitanja. Svoj rečnik proširujete bilo da čitate knjige, časopise, novine ili čak reklame.

  • uvek obavljati istraživanje i biti u toku

Ponekad vam nedostaje znanje kada dobijate specifične tehničke prevode. Zbog toga je istraživanje od suštinskog značaja, a Google Vam može biti izuzetno koristan. Postoje i brojni portali, kao što su Vikipedija, pojmovnici, enciklopedije i tako dalje, koji nam mogu biti od velike pomoći.

  • moći da sarađuje u grupi

Mnogi prevodioci rade kao samostalni prevodioci ili honorarci, ali ponekad morate da sarađujete sa drugim prevodiocima, urednicima ili stručnjacima. Ako delite, to znači da Vam je stalo… a to se odnosi i na prevodioce.

  • biti u mogućnosti da koristi CAT alate

Neki prevodioci nastavljaju da rade bez CAT alata, ali dobri CAT alati poboljšavaju performanse, standardizuju terminologiju i štede vreme. Prevodilac takođe treba da bude veoma precizan, i uvek treba da proveri svoj prevod na kraju.

  • odnos cene i kvaliteta

Mnogi ljudi veruju da su prevodi neverovatno skupi, ali kada uzmete u obzir šta sve obuhvata jedan prevod (pogledajte gore), možete videti da posao prevodioca nije lak i da zahteva veliku posvećenost. Zato imajte na umu da ako je cena prevoda veoma niska, zaista treba da razmislite o tome da li kvalitet prevoda može biti dobar. Dobar prevod može mnogo da doprinese, dok loš prevod… pa, bolje da ne saznamo…