Zapeta kao znak interpunkcije se upotrebljava često i u različitim situacijama tokom određene rečenice. Budući da se u srpskom pravopisu primenjuju pravila logičke ili slobodne interpunkcije, moguće pozicije zapete se utvrđuju gramatičkom analizom, tj gramatičkim pravilima. Bitno je napomenuti da u nekim slučajevima ostavljena je i sloboda prilikom njene upotrebe, zato često dolazi i do nesigurnosti prilikom njene upotrebe.

Zapetu koristimo u sledećim situacijama:

 1. Nabrajanje reči i skupova reči
 2. Prilikom umetnutih rečenica
 3. Prilikom vokativa
 4. Prilikom nezavisnih rečenica kada nisu povezane veznicima
 5. Prilikom apozicije
 6. Prilikom pisanja naziva mesta i datuma
 1. Kada uzmemo u razmatranje nabrajanje, potrebno je naglasiti da isto može imati tri vida: nabrajanje bez veznika (Primer 1), nabrajanje zaključeno veznikom (Primer 2) i nabrajanje sa ponavljanjem veznika, u funkciji isticanja (Primer 3).

Primer 1: Doneli su cveće, slatkiše i razne poklone.

Primer 2: Marko, Luka i Đorđe su popili čaj.

Primer 3: I mobilni, i novčanik, i torbu – sve su mi ukrali.

 1. Pogledajmo sledeći primer:

Nisu uspeli, nažalost, da stignu na vreme.

Nažalost pripada posebnoj intonacionoj celini, dakle odvojen je od ostatka rečenice putem zapeta.

 1. Vokativ se uvek odvaja zapetom jer je i gramatički i intonaciono izdvojen od ostatka rečenice, na primer: „Gospodine Mitriću, imate poziv na drugoj liniji.“
 2. Postoje dve vrste nezavisnih rečenica: rečenice sastavljene iz najmanje dve ravnopravne rečenice i one sastavljene iz glavne rečenice i najmanje jedne zavisne, koju gledamo kao neku vrstu njene dopune, dakle ista ne bi mogla stajati samostalno. Kada je u pitanju upotreba zareza kod ovakvih rečenica, možemo imati nekoliko slučajeva:
 • kada u nezavisnosloženoj rečenici nema veznika
 • ispred veznika: a, ali, no, nego, već, pa ipak, dok itd.
 • ispred isključnih rečenica
 • ispred zaključnih rečenica, sa veznikom ili bez njega:
 • prilikom konstrukcije „tako da” u rečenici
 1. Drugi naziv određenog pojma zovemo apozicijom. U ovom sluačaju koristimo zapetu samo ako šire određenje dolazi posle užeg pojma.

Primer 1 (sa zapetom): Željko Joksimović, poznati pesnik, imao je javni nastup te godine.

Primer 2 (bez zapete): Poznati pesnik Željko Joksimović je imao javni nastup te godine.

Koliko je važno napisati zapetu na pravom mestu, toliko je i bitno da se tekst ne opterećuje istom. Nadamo se da smo uz ovaj tekst bar delimično rešili vaše nedoumice u vezi upotrebe zapete, jer smo svesni da je jedan od znakova interpunkcije koji stvara najviše problema kada dođe do pitanja da li ga koristiti ili ne!