Google prevodilac – alat za turiste koji putuju u inostranstvo, studenta kome treba pomoć u učenju stranog jezika i svakoga ko je na ovaj ili onaj način u kontaktu sa stranom kulturom, a samim tim i stranim jezikom.

Potrebne su 4 minute za čitanje članka.

Šta je Google prevodilac i kako funkcioniše?

Google prevodilac je internetski prevodilac koji je razvijen 2006. godine i koji je u početku funkcionisao koristeći statistički metod mašinskog prevođenja. To znači da je sačuvao milijarde i milijarde reči u svom programu. Međutim, prilikom prevođenja jednostavno je odabrao najprikladnije ili najpopularnije ekvivalente dvaju jezika i napisao ih. Google je koristio dokumente Ujedinjenih nacija (engleski, arapski, francuski, kineski, ruski i španski) za proizvodnju prevodioca, proizvodeći korpus od šest svetskih jezika sa oko 20 milijardi reči.

Danas Google prevodilac koristi takozvani metod dubokog učenja sa posebno važnom veštačkom neurološkom mrežom, koja poboljšava kvalitet prevođenja i koristi širi kontekst koji se razvija kroz milione primera. Kao rezultat toga je Google prevodilac sada u mogućnosti da prevodi čitave rečenice odjednom, a ne samo deo po deo, što takođe utiče na kvalitet prevoda u sistemu. Danas je više od 100 različitih jezika uključeno u Google prevodilac, uključujući engleski.

Google prevodilac je veoma atraktivan i koristan alat. Međutim, postoji mnogo pozitivnih i negativnih faktora koji se mogu uticati na studente, turiste, pa čak i na svakodnevne korisnike.

GOOGLE PREVODILAC: POZITIVNE STRANE

  • Google prevodilac je besplatan za sve korisnike.
  • Google prevodilac je brz. Prevodi dok kucate.
  • Mnogi prevodi nastaju iz prevoda ljudi koji su učitali svoje tekstove ili nešto slično na internetu.

GOOGLE PREVODILAC: NEGATIVNE STRANE

  • Google preovdilac pravi gramatičke, stilske i druge greške i nedosledan je.
  • Kvalitet prevoda zavisi od kombinacije jezika. Google skladišti mnogo više reči na engleskom, španskom ili nemačkom jeziku od slovenačkog, bugarskog ili rumunskog, zbog čega su prevodi ovih jezičnih kombinacija manje kvalitetni i sa više grešaka (Primer: kada prevodi sa engleskog na slovenački, delovi teksta ostaju na engleskom).
  • Google prevodilac ne pruža dodatne preglede ili lekture.
  • Google prevodilac deluje javno. To znači da se svi tekstovi (uključujući javne dokumente) koje otpremite u Google prevodilac čuvaju u njegovoj memoriji.

Da li je Google prevodilac korisan alat?

Da i ne. To uglavnom zavisi od prevoda koji Vam je potreban. Preporučuje se ako Vam je potreban prevod za ličnu upotrebu, tj. za opšte i grubo razumevanje teksta. Međutim, ako Vam trebaju prevodi stručnih, tehničkih, književnih tekstova, potvrda ili pravne dokumentacije, Google prevodilac se ne preporučuje. Za ovu vrstu tekstova idealno je da tekst prevede prevodilac koji je stručnjak za svoju oblast, a prevod dodatno proveri lektor.

Da li je Google prevodilac korisan alat?

Da i ne. To uglavnom zavisi od prevoda koji Vam je potreban. Preporučuje se ako Vam je potreban prevod za ličnu upotrebu, tj. za opšte i grubo razumevanje teksta. Međutim, ako Vam trebaju prevodi stručnih, tehničkih, književnih tekstova, potvrda ili pravne dokumentacije, Google prevodilac se ne preporučuje. Za ovu vrstu tekstova idealno je da tekst prevede prevodilac koji je stručnjak za svoju oblast, a prevod dodatno proveri lektor.