Proces zavisi od formata teksta za prevod koji nam pošaljete. Ako je primljeni tekst u formatu pogodnom za izmenu, količina teksta se brzo izračuna pomoću programa za prevođenje. Ako pošaljete tekst u obliku koji se ne može menjati, prvo ga pretvorimo u format koji je prikladan za menjanje i onda se računa broj standardnih stranica na osnovu broja reči. Na osnovu toga možemo izračunati cenu prevoda.