Možete nam poslati tekst za prevod putem naše internetske stranice, e-poštom, običnom poštom ili kontaktirajući nas lično. Prihvatamo sve vrste dokumenata i fajlova, od kompjuterskih fajlova do papirnih dokumenata.