Kako programski jezici postaju raznovrsniji, potreba za prevođenjem programa napisanih stručnom terminologijom jednog jezika na drugi raste. Ova vrsta prevođenja nam može pomoći da efikasnije ponovo iskoristimo postojeći kôd, posebno kada se prevođenje može automatizovati.

Šta su programski jezici?

Softver je termin sa kojim je svaki korisnik računara upoznat. Sa računarom ne možete postići ništa ako ne instalirate određeni softver. Međutim, neki softveri imaju zadivljujuće performanse, dok drugi ne ispunjavaju očekivanja. Jaz između njih je često posledica loših standarda kodiranja ili nedostatka stručnosti programera. Kada programer koristi programski jezik kako bi dao instrukcije računaru, to se naziva kodiranje. Ne bi bilo softvera da nije programskih jezika.  Programski jezik je način na koji ljudi komuniciraju sa računarima.

Jedan od najčešće korišćenih programskih jezika je JavaPython je još jedan poznati programski jezik. On je jednostavan i predstavlja osnovu. Mnogi profesionalci u svetu računara veruju da je to najjednostavniji programski jezik za učenje. Python je korišćen za kreiranje Pinteresta i Instagrama.

Koje su razlike?

Na kraju krajeva, ljudi su ti koji su odgovorni za stvaranje programskih jezika. Međutim, postoje značajne razlike između programiranja i prirodnih jezika. U programiranju, reči ne mogu imati više značenja. Manje varijacije u upotrebi programskog jezika mogu dovesti do velikih varijacija ili grešaka u programu koji je u razvoju.

Druga značajna razlika je da je prirodni jezik daleko pristupačniji od računarskih jezika. Lako se prilagođava željama korisnika. Da bi programski jezik bio razumljiv, svi se moraju strogo pridržavati strukture, pravopisa i sintakse.

Mogu li se programski jezici prevesti ili tumačiti?

Programske jezike je, jednostavnim rečima, teško prevesti ili razumeti, jer nisu prirodni jezici. Oni ne zahtevaju korišćenje predloga ili zamenica tokom pisanja. Osim toga, za razliku od drugih vrsta govora, njima nedostaje rečenična struktura. Kôd neće raditi ako se njegov engleski deo promeni na drugi jezik. Kao rezultat toga, prevođenje ili tumačenje programskog jezika je izazov.

Program razvijen u jednom programskom jeziku se, sa druge strane, može prevesti u drugi programski jezik. Izvorni kôd napisan na jednom jeziku se može konvertovati u kôd napisan na drugom jeziku.

Tako stvari stoje…

Možete da otkrijete pristojne alate za prevođenje programskog jezika, ali oni će vam samo pomoći da ubrzate proces portovanja softvera. Oni mogu efikasno da prevedu neke delove softverskog koda tako da nije potreban dodatni rad, ali čak ni najbolji alati za prevođenje programskog koda ne mogu sve da postignu sami.

K&J Translations ne pruža usluge prevođenja programa ili softverskog koda, ali pružamo širok spektar onlajn usluga i usluga lokalizacije, uključujući prevođenje veb stranica. Da bi se zadovoljile sve vrste prevodilačkih zahteva i zahteva tumačenja, naša kompanija ima veliku mrežu ljudi koji se bave prevođenjem u različitim delovima sveta.