Teško je odrediti koji je jezik najteži za naučiti jer zavisi o tome koje jezike već znate. Imajući to na umu, pokušali smo da sastavimo spisak jezika koji bi bili izuzetno teški za naučiti ako već niste govornik nekog od jezika iz njihove grupe.

1. Mandarinski

Očigledan zaključak. Jezik sa najvećim brojem govornika na svetu neobično je teško naučiti. Smatra se tonskim jezikom i svaki odabrani zvuk u svom pismu ima 4 načina na koji se može izgovoriti. Mandarinski jezik je takođe pun homofona, idioma i aforizama. Obično to je  teško za shvatiti bilo kom strancu, a hiljade znakova u njemu ne omogućuju lakše razumevanje.

2. Arapski

Na arapskom jeziku ćete ustanoviti da se svako slovo može napisati na 4 različita načina. Samoglasnici se takođe isključuju tokom pisanja, što prevod arapskog jezika čini izuzetno teškim. Arapski je takođe prilično bogat dijalektima, što znači da se arapski jezik u Egiptu dosta razlikuje od onoga koji se govori, na primer, u Saudijskoj Arabiji.

3. Mađarski

Sa 26 različitih padeža, mađarski ima potencijalno najtežu gramatiku na svetu. Sufiksi se koriste za određivanje gramatičkog vremena i posedovanja, umesto da se koriste redosledi reči. Kulturni elementi koji se nalaze u jeziku takođe ga čine jedinstvenim izazovom učenja.

4. Japanski

Japanski nije tako teško govoriti, barem u poređenju sa, recimo, mandarinskim. Ono što je teško, međutim, je pisanje. Prije nego što uopće naučite pisati osnovne stvari, moraćete naučiti hiljade različitih znakova. Osim toga, japanski ima 3 različita pisma – hiragana, kanji i katakana.

5. Finski

Poput mađarskog, i finski ima izuzetno složenu gramatiku. Postoji mnogo nastavaka koji pomažu u konjugaciji glagola, što je prilično teško kada je vaš maternji jezik, recimo, engleski. Na glagole takođe utiče gradacija njegovih suglasnika. Imenice imaju različite padeže, što postaje noćna mora za one koji ne govore ovim jezikom.

Pored toga, pun je i govornog jezika, što znači da će pred vama biti još dug put čak i nakon što službeno naučite jezik.

6. Korejski

Korejski je jezik sa kojim se najviše govori, a da nije povezan sa bilo kojim drugim jezikom. To znači da je sam jezik potpuno jedinstven i zbog toga može biti rangiran na prvom mestu ove liste. Pun je stvari koje bi mogle zvučati čudno engleskim govornicima, poput aktivnih glagola koji upotpunjuju obične rečenice.

7. Navaho

Navaho je jezik koji se odnosi na glagole. Čak su i opisi dati pomoću glagola, što znači da postoji mnogo adjektiva koje koristimo bez direktnog prevoda na jezik. Pored toga, jezik je prepun zvukova koji nemaju ekvivalentni prevod u većini današnjih jezika.

8. Islandski

Iako islandski jezik nije baš izolovan, govori ga samo 400.000 ljudi na udaljenom ostrvu. U osnovi je ostao nepromenjen tokom svoje hiljade godina duge istorije. Umesto usvajanja reči iz stranih jezika za nove izraze, radije se stvaraju nove ili starim rečima se daje novo značenje. Možda ga je najteže učiti iz daljine, jer postoji malo resursa za učenje koje su dostupne na mreži.

9. Poljski

Iako poljski nije tako težak kao mađarski, ipak ima 7 čvrstih različitih padeža. Pored toga, on je pun zamršenog i složenog gramatičkog roda koji je ključan za tečnost jezika.

10. Baskijski

Baskijski jezik je sličan korejskom, a njegovi pisani i govorni oblici se razlikuju od bilo kojeg drugog jezika. Postoji i pet dijalekata sa kojima se morate boriti, pa iako bi mogao biti lakši od korejskog, daleko je od toga da je isti.