Obično kada čujete reč „ugrožena“ pomislićete na životinjsku vrstu. Međutim, jezici su takođe skloni izumiranju. Uprkos činjenici da postoji više od 6.000 jezika, mnogima se može desiti da jednostavno nestanu. Broj jezika opada sve više ovih dana. Ako se pad nastavi trenutnom brzinom, verovatno je da će se do kraja veka polovina svetskih jezika moći izbrisati. Uprkos tome da neki jezici imaju potomke koji ih pokušavaju održati živim, drugi jezici su postali toliko mali da broje samo 1-2 sela, a ponekad i 1-2 ljudi.

Danas ćemo se pozabaviti jezicima koji su među prvih 5 ugroženih i detaljno pogledati ove relikvije drugog vremena.

1. Irski gejlski

Danas irski gejlski ima oko 40.000 govornika. Uprkos činjenici da u Irskoj postoje razne zajednice, zvane Gaelatchts, gde je to maternji jezik, vlada Irske je trošila resurse kako bi više ljudi moglo da ga nauči. Uprkos tome, ELCat (Katalog ugroženih jezika) ga još uvek klasifikuje kao ugroženim.

2. Ts’ixa

Ts’ixa jezik je takođe poznat kao Ts’exa, a to je jezik koji se govori u Bocvani, povezan sa glavnim jezikom centralne Bocvane – Shua. Ts’ixa se govori samo u selu Mababe i ima samo 200 izvornih govornika. Danas samo odrasli u selu tečno govore jezik. Deca govore engleski ili tsvana mnogo bolje od maternjeg jezika svojih roditelja.

3. Ainu

Ainu jezik je prisutan samo u njegovoj rodnoj grupi, a to su Ainu stanovnici Japana. Trenutno postoji samo 10 izvornih govornika, a svi su stariji. Zbog toga ELCat smatra da je to kritično ugrožen jezik. Pored toga, trenutno se ulažu napori da i mlađa generacija Ainua nauči jezik. Međutim, sat otkucava jer je nemoguće održati jezik bez izvornih govornika.

4. Rapanui

Mnogi se jezici širom sveta smatraju ugroženim jer je njihovo autohtono stanovništvo jednostavno locirano na ostrvima i veoma izolovano. Uprkos činjenici da Rapanui ima 3390 izvornih govornika, polako izumire. Smatra se ugroženim jezikom jer se čini da ga španski polako prevazilazi, a sve je manje novih generacija koje uče svoj maternji jezik.

5. Yahgan

Yahgan je verovatno najređi jezik na svetu. Yahgan ima samo jednog izvornog govornika u svojoj rodnoj zemlji – Čileu. Iako ima i drugih ljudi koji površno poznaju jezik, oni nemaju tečno znanje istog i retko ga govore. Zbog toga Yahgan je podložan vrlo brzom izumiranju. Uprkos nastojanjima ELCat-a da sačuva jezik i činjenici da su dokumentovali ženu koja pokazuje jezik, mala je verovatnoća da će moći izdržati test vremena.