Govoriti dva jezika je u potpunosti drugačije nego prevoditi. Prevođenje je proces prenosa značaja od izvornog do ciljnog jezika, u kojem ključnu ulogu igraju lingvističke i kulturne karakteristike oba jezika. Međutim, važnost prevođenja je najočiglednija kada se dogode pogreške. U nastavku ćemo vam predstaviti 8 malih prevodilačkih grešakakoje su uzrokovale konfuziju i shodno tome probleme.

1. 71 miliona dolara

To se dogodilo 1980. godine kada je 18-godišnji Willie Ramirez primljen u bolnicu na Floridi. Bio je u komi. Njegova porodica i prijatelji su pokušali opisati njegovo stanje lekarima koji su ga lečili. Pošto su govorili samo španski, u pomoć je priskočio službenik, koji je znao govoriti oba jezika. Problemi su nastali kada je taj službenik pogrešno preveo špansku reč intoxicadokaopijan. Profesionalni tumač bi znao, da intoxicado znači intoksikacija a ne konzumiranje droga ili alkohola. Ramirezova porodica je naime mislila, da pati od trovanja hranom. Uprkos tome, ljekari su se prema njemu ponašali kao da pati od  predoziranja drogom. Willie Ramirez je zbog nepravilnog i odloženog lečenja postao kvadriplegičan i kasnije je dobio nagodbu u visini od 71 miliona dolara.

2. Vaša želja za budućost

Kada je predsednik Carter odputovao u Poljsku 1977. godine, State Department je angažovao ruskog prevodioca koji je znao poljski, ali nije bio profesionalni prevodilac. Tumač je preveo Carterjeve rečiyour desires for the future (vaše želje za budućnost kao) your lusts for the future (vaše požude za budućnost). To je naravno bila greška, koja je nasmijala mnogo ljudi i o kojoj su mediji u obe države dugo pisali.

3. Sahranit ćemo vas

U jeku hladnog rata, sovjetski premijer Nikita Hruščov održao je govor u kojem je izrekao rečenicu, koju je tumač preveo kao sahranit ćemo vas. Izrečena rečenica prihvaćena je kao stravična pretnja da se SAD sahrani nuklearnim napadom, a time su, naravno, napetosti između SAD i Rusije eskalirale. Međutim, u stvarnosti to je bilo značenje izgovorene faze živimo, da vas vidimo pokopane ili preživećemo vas. Još uvek neprijatan, ali ne tako jeziv.

4. Do nothing

2009. godine je banka HSBC morala da pokrene kampanju za rebranding u vrijednosti od 10 miliona dolara kako bi popravila štetu koju je prouzrokovala kada je fraza Assume nothing (srb. ne pretpostavljaj ništa) pogrešno prevedena u raznim zemljama, u Do nothing  (slov. Ne radi ništa).

5. Pad tržišta

Panika na globalnom deviznom tržištu je američkom dolaru prouzrokovala pad vrednosti posle lošeg engleskog pevoda članka Guana Xiangdonga iz China News Service. Originalni članak bio je ležeran, špekulativni pregled nekih finansijskih izveštaja, ali prevod na engleski zvučao je mnogo autoritativnije i konkretnije.

6. Šta je to na Mojsijevoj glavi?

Sveti Jeronim je zaštitnik prevodilaca. Studirao je hebejski jezik, da bi preveo Stari zavet sa hebejskog na latinski. Konačna latinska verzija, koja je postala osnova stotinama budućih prevoda Svetog pisma, imala je grešku. Kada Mojsije dolazi sa planine Sinaj, njegova glava ima sjaj ili na herbejskomkaran. Ali na herbejskom samoglasnici se ne pišu i Sveti Jeronim je pročitaokaran kao keren, što znači rogat. Tako su došla stoljeća Mojsijevih slika i skulptra sa rogovima i uvredljiv stereotip o rogatom Jevreju.

7. Čokolade za njega

Pedesetih godina prošlog veka, kada su tvornice čokolada počela da podstiču ljude da slave Dan zaljubljenih (Valentinovo) u Japanu, pogrešan prevod slogana jedne kompanije dao je ljudima ideju da je uobičajeno da žene za ovaj praznik muškarcima daju čokoladu. Ovaj se je običaj održao do danas.

8. Problemi sa Waitangi

1840. godine britanska vlada postigla je dogovor sa maorskim vođama na Novom Zelandu. Maorci su želeli zaštitu od razbojnika, osuđenika, mornara i trgovaca, koji su putovali kroz njihova sela. Međutim, britanci su želeli zaširiti svoje kolonijalne posede. Tako je zaključen Waitangijski ugovor, koji su potpisale obe strane. Na maorskom prevodu, kojeg je sastavio britanski misijonar, Maorci se nisu morali odreči suverenosti, već upravljanja. Mislili su da dobivaju pravni sistem zadržavajući svoje pravo na samoupravu. Na kraju se nije tako pokazalo i još danas je u skladu s tim ugovorom otvoreno mnogo pitanja.