Bez sumnje ste svesni da postoje dva široko prihvaćena standarda portugalskog jezika: evropski i brazilski. Sa druge strane, većina ljudi koji uče jezik, nije svesna njegovih razlika i što je još važnije, koliko su one bitne.

Za mnoge ljude, portugalski je jezik koji se govori na isti način u brojnim nacijama širom sveta. Sa druge strane, izvorni govornici su jako svesni razlika među državama. Hajde da pogledamo neke od razlika između portugalskog u Evropi i portugalskog u Brazilu.

Portugalski jezik

Portugalski je šesti najrašireniji jezik na svetu. Portugalskim jezikom govori oko 280 miliona ljudi širom sveta. Angola, Brazil, Zelenortska ostrva, Gvineja Bisao, Ekvatorijalna Gvineja, Mozambik, Portugal, Sveti Toma i Prinsipe i Istočni Timor su sve države gde se govori portugalski jezik. I druge regije, kao što je Makao u Kini, imaju stanovništvo koje govori portugalski. Dakle, kada je reč o evropskom portugalskom i brazilskom portugalskom, koje su ključne razlike?

Koje su najznačajnije razlike između portugalskog u Brazilu i portugalskog u Evropi?

Izgovor je jedna od najvažnijih razlika između njih. Samoglasnici u brazilskom portugalskom su duži i širi, dok samoglasnici u evropskom portugalskom nisu toliko istaknuti.

Osim toga, nekoliko suglasnika se u Brazilu izgovara drugačije nego u Evropi. Slovo „S“ na kraju reči u brazilskom portugalskom se izgovara SS, dok se na evropskom portugalskom izgovara SH.

  • Akcenti

Neki pojedinci preferiraju brazilski portugalski više nego evropski zbog otvorenih samoglasnika ali i zbog toga što im evropski portugalski zvuči nejasno i monotono. Za uši stranaca, brazilski akcenti imaju blistav i moćan ritam, čineći ga lakšim za sticanje i razumevanje na početku. Zbog varijacija u izgovoru, navikavanje na akcenat na drugoj strani Atlantika može potrajati malo duže.

  • Gramatika i pravopis

Neke reči imaju višestruki pravopis. Na primer, u evropskom portugalskom, recepcija se piše „receço”, dok u brazilskoj variajnti se piše sa zvučnim p „recepço”. Ovo važi za reči u kojima se slovo p čuje u brazilskom portugalskom, ali ne i u evropskom.

Brazilci su toliko inventivni sa svojim portugalskim da pretvaraju imenice u glagole u nekim slučajevima. Portugalska rečenica „dar os parabéns” se koristi za prenošenje čestitki, iako Brazilci ponekad taj termin komprimuju u jedan glagol – „parabenizar”.

  • Formalni i neformalni govor

U Brazilu se možete u povremenim okolnostima većini pojedinaca obraćati sa „você”, ali to vredi i za neke službene situacije: tako se „você” približava univerzalnosti engleskog „you“. Međutim, u Portugalu „tu” je rezervisano za prijatelje, porodicu i opuštene okolnosti.

Koji portugalski je najbolji za učenje??

Razmislite gde ćete raditi, učiti ili putovati u budućnosti. Da li više volite neke zvukove od drugih? Koju kulturu smatrate privlačnijom: brazilsku ili portugalsku? Da imate izbor, gde biste voleli da živite? Da li imate poznanike u nekoj od ovih zemalja?

Ako želite da putujete, živite ili radite u Portugalu ili ako želite da pristupite dodatnim nacijama koje govore portugalski ili ako želite da učite formalniji i tradicionalniji jezik, evropski portugalski je odličan  izbor.

Ako želite da putujete, živite i radite u Brazilu ili ako želite da učite jednostavniju i opušteniju verziju portugalskog ili ako želite da razumete više o južnoameričkim kulturama i tradicijama, razmislite o učenju brazilskog portugalskog.

Završni savet

Zapamtite da koji god jezik odaberete, to je i dalje isti jezik, tako da ćete moći da čitate literaturu iz obe države i da sa lakoćom razgovarate sa ljudima. Ne dozvolite da male prepreke stanu na put međukulturnog dijaloga.