Prevodilačke usluge su omogućile kompanijama da pređu barijere koje su bile nedostižne pre samo nekoliko godina. Lektorisanje je obično poslednji korak u procesu prevođenja. Lektori pomno pregledavaju sadržaj, nakon što je preveden, tražeći greške.

Iako je većina prevoda sada automatizovana, lektura je još uvek proces koji zahteva ljudsku intervenciju. To je zbog činjenice da mašinski prevodi omogućavaju kraće vreme obrade, ali nisu bez grešaka.

Jednostavne gramatičke greške mogu u potpunosti da promene značenje teksta, čak i ako se čini da je tekst tačan. Ovo zahteva da prevedeni dokument bude lektorisan od strane izvornog ili kvalifikovanog prevodioca kako bi moglo da se garantuje da je prevedeni sadržaj tačan i razumljiv krajnjem korisniku.

Kao rezultat toga, prevodilačke kompanije zapošljavaju različite timove lektora koji pregledavaju prevedeni materijal više puta pre nego što zaključe da je završen.

Da li zaista trebam da lektorišem?

To ovisi o tome kako nameravate da koristite prevod. Ako će vaš prevedeni sadržaj koristiti eksterna publika za donošenje odluke o vašoj kompaniji, proizvodima ili uslugama, onda sadržaj treba da bude lektorisan. Na primer, ugovori i medicinski materijali takođe se gotovo uvek lektorišu. Ova faza se često preskoči za sadržaj namenjen internoj publici.

Lako je zanemariti fazu lektorisanja kada su sredstva ograničena. Ako je to vaš slučaj, razmislite o mašinskom prevodu sa ljudskom intervencijom. Mi u K&J Translations rado ćemo vam pomoći i pružiti vam opcije koje bi vam najviše odgovarale.