U Indiji nalazimo više različitih jezika: 78,05% građana govori onima koji pripadaju indoarijskoj porodici jezika. Posle toga slede dravijski jezici koji čine 19,64% građana. Preostalih 2,31% govori jezike koji pripadaju raznim drugim jezičkim porodicama, uključujući tai-kadai i austroazijski.

Potrebno je 5 minuta za čitanje članka.

Hindski jezik se najčešće govori u Indiji i koristi se kao lingva franka u njenom severnom i centralnom delu. Drugi jezik po redu je Bengali, koji broji većinu svojih govornika u istočnim i severoistočnim delovima Indije.

U poslednje vreme pojavili su se nemiri zbog toga što se od građana Indije traži da govore Hindski i u onim delovima zemlje gde nije maternji jezik, poput Tamil Nadue.

Ukupan broj jezika koji se govore u Indiji je široko kritiziran, međutim, opšti konsenzus je da ih ima 780, što postavlja Indiju na drugom mestu spiska, kad uzimamo u obzir broj jezika koji se govore unutar jedne zemlje. Na prvom mestu se nalazi Papua Nova Gvineja.

Indija ima dva zvanična jezika: hindski (pismo Devanagari) i engleski. Govoreći to, vredi napomenuti da to ne znači da je hindski nacionalni jezik Indije, jer u indijskom ustavu nijednom jeziku nije dozvoljen takav status.

Indijski ustav se odnosi na 22 jezika koje nazivamo priznatim jezicima. To su jezici koji su dobili zvanično priznanje i podršku.

To su:

 • Asamski
 • Bengalski
 • Gudžarati
 • Hindski
 • Kannada
 • Kašmiri
 • Konkanski
 • Malajalam
 • Manipuri
 • Marathi
 • Nepalski
 • Oriya
 • Pandžapski
 • Sanskrt
 • Sindhi
 • Tamilski
 • Telugu
 • Urdski
 • Bodo
 • Santali
 • Maithili
 • Dogri

Samo 14 od spomenutih je od samog početka bilo u ustavu, ostali su dodavani vremenom.

Ostali jezici koji se govore u Indiji nisu dobili priznanje vlade iz jednog od sledećih tri razloga:

 1. Imaju manje od 10,000 govornika unutar Indije.
 2. Nema dovoljno elemenata da ih se pravilno sortira kao nezavisni jezici.
 3. Ne postiže se jezički konsenzus o tome jesu li dodatni jezici ili su samo dijalekti postojećih jezika.

Pored toga, u Indiji postoji 6 klasičnih jezika:

 • Kannada
 • Malajalam
 • Oriya
 • Sanskrt
 • Tamilski
 • Telugu

Status klasičnog jezika dat je onim jezicima za koje se smatralo da imaju duboko nasleđe i nezavisnu prirodu.

96,71% građana Indije govori jedan od priznatih jezika, a ostalih 3,29% širok izbor drugih. U Indiji nije ni čudo što ne govorite istim jezikom kao i ostali u vašem domu.

Jezička raznolikost je postignuta zbog više razloga:

 1. Nedostatak centralizacije – Indija je bila podeljena zemlja tokom većine postojanja čoveka, što je dovelo do različitih kultura formiranih u zemlji koju danas zovemo Indija.
 2. Masovne migracije tokom istorije su ostavile svoj trag, stvarajući 6-7 različitih jezičkih porodica unutar iste regije.
 3. Britanska kolonizacija Indije uzrokuje da engleski jezik postaje posebno važan. Danas ga već koriste mnoge visokoškolske institucije, pa čak i izvesna područja vlasti.
 4. Perzijski je bio dominantni jezik u Indiji tokom mogulskog perioda, zbog čega je postao dvorski jezik sve dok ga nisu kolonizovali Britanci.

Sve ovo je dovelo do situacije u kojoj se nalazimo danas: najveća brojka za indijske jezike izvan priznatih jezika je 1599. To je pokrenulo debatu među lingvistima, koja traje i dan danas, o razlici između jezika i dijalekta.

Ako su vašoj kompaniji potrebni prevodi na bilo koji od indijskih jezika, kontaktirajte nas i mi ćemo vas povezati sa našim stručnim prevodiocima i pružiti vam kvalitetan rad u rekordnom roku!