75% ukupnog marketinškog budžeta biće utrošeno na digitalni marketing. Kako se tržište širi iz dana u dan, stvaranje novih strategija trgovanja i negovanje novih ideja za savladavanje tržišta, postaje svakim danom sve atraktivnije.

Stvaranje nove marketinške kampanje nije lak zadatak. Troškovi marketinga su visoki i zato je vrlo važno da vam se marketing isplati. Reklamiranje mora biti privlačno za korisnike ne samo vizuelno, već i usmeno.

Kada proširite svoje marketinške kampanje na međunarodna tržišta, morate biti sigurni da ste odabrali pravog prevodioca, koji će sve njegovo iskustvo i trud uložiti u ovaj zadatak.

Marketinški prevod nije ograničen na prevođenje informacija, već mora i preneti pravilnu poruku. Postoji nekoliko faktora koje prevodilac mora imati na umu tokom prevođenja marketinških kampanja.

Stvari koje trebate uzeti u obzir u marketinškom prevodu

Razumevanje ciljne publike

Ovaj svet je raznolik, bilo da se radi o kulturi, jeziku, tradiciji ili bilo kom drugom aspektu. Kada radite na projektu, morate imati na umu svoju ciljnu publiku. Da li će vaš projekt biti pokrenut na globalnom, nacionalnom ili regionalnom nivou?

Morate takođe znati koje ćete geografske oblasti pokriti, jer jezik često varira od regiona do regiona. Budući da želite ostvariti da poruka bude privlačna vašoj ciljnoj publici, pobrinite se da razgovarate sa njima na njihovom jeziku, što će puno više uticati na njih.

Rezimiranje originala

Pre nego što počnete sa prevodom, obavezno pregledajte tekst sa nekim ko se razume u tržište. Oni bi trebali proveriti ima li termina, slika i koncepta koji nisu podjednako prihvatljivi u svim zemljama i proveriti da sadržaj ni na koji način ne uznemiruje ili vređa inostrano tržište. Ova izuzeća uključuju neke jezičke termine, metafore i neke specifične slike.

Povratne informacije mogu biti veoma korisne za vašu kampanju i mogu vas spasiti od lošeg kredibiliteta ili jednostavno od trošenja novca bez ikakvog rezultata.

Obavezno proverite da li ima gramatičkih grešaka

Gramatičke greške mogu uništiti sav posao koji ste obavili na kampanji. Da biste ih izbegli, potrudite se da stručni lektor proveri prevedeni tekst. Bitno je da konačni tekst bude napisan atraktivnim stilom, da bude razumljiv, jasan i bez tipografskih ili gramatičkih grešaka.

Fokusirajte se na budžet i vreme

Budući da marketinški prevod zahteva vreme, troškovi i termin izrade nisu isti kao kod prevoda tehničkih ili opštih komercijalnih dokumenata. Sadržaj je mnogo teže prevesti, jer lošim prevodom možete lako izgubiti smisao ili namenu.

Pored toga, naslovima i oznakama biće potrebna dodatna pažnja i mnoge promene kako bi prevodi odražavali željenu poruku.

Nije najbolja ideja podeliti jedan projekat između više prevodilaca. Konzistentnost stila teže je postići u marketinškim tekstovima nego u tehničkoj dokumentaciji.

Zaključak

Imati pravi tim, razumevanje kulture i svest o robnoj marki su ključni za uspešnu marketinšku kampanju. Ovo će vam pomoći da dospete do više ljudi i privučete pažnju. Pomoću ovih saveta, potrudite se i da pratite uspeh vaših marketinških kampanja. To će vam pomoći da obavite bolji posao sledeći put.