Do kraja 2016. godine sve alatke za mašinsko prevođenje na tržištu su bile zasnovane na algoritmima koji koriste statističke pristupe za određivanje najboljeg mogućeg prevoda za datu reč. Mašinsko prevođenje funkcioniše tako što pretvara jedan jezik (izvorni jezik) u drugi (ciljni jezik) koristeći softver. Iako se prevođenje može činiti jednostavnim, značajne procedure su uključene i u najosnovnije vrste prevoda.

Šta je tačno mašinski prevod?

Mašinski prevod je automatizovani prevod teksta, urađen od strane računara. Računar obavlja tekstualne prevode koristeći kompjuterske algoritme, bez ljudske intervencije. Mašinsko prevođenje prevodi izvorni materijal na jedan ili više ciljnih jezika brzo i lako. Google Prevodilac je možda najpoznatiji program za mašinsko prevođenje.

Važno je razlikovati mašinsko prevođenje i kompjuterski potpomognuto prevođenje (CAT). Dok se programi za mašinsko prevođenje koriste u kompjuterski potpomognutom prevođenju (CAT), njihova svrha je obično da pomognu ljudskom prevodiocu. Sa druge strane, mašinsko prevođenje je proizvod tog programa. Međutim, ljudski lektori mogu biti uključeni u izradu tog prevoda kako bi se kvalitet osigurao.

Danas se koriste različiti tipovi sistema za mašinsko prevođenje:

• Mašinsko prevođenje zasnovano na pravilima (Rules-based machine translation)

koristi gramatička i jezička pravila, koja su razvijena od strane jezičkih stručnjaka, i rečnike koji se mogu prilagoditi određenoj temi ili industriji.

• Statistički mašinski prevod (Statistical machine translation)

se ne oslanja na lingvistička pravila i reči; uči kako da prevede tekst analizom velike količine postojećih ljudskih prevoda.

• Neuronsko mašinsko prevođenje (Neural machine translation)

uči kako da prevodi koristeći veliku neuronsku mrežu. Ovaj metod postaje sve popularniji jer pruža bolje rezultate kod jezičkih kombinacija.

Koje su prednosti mašinskog prevođenja?

• Štedi vreme

Mašinsko prevođenje jezika može da uštedi mnogo vremena jer program može da prevede čitave tekstualne stranice u sekundi. Međutim, imajte na umu da ljudski prevodioci uvek trebaju urediti mašinske prevode.

• Smanjuje troškove

Pošto zahteva manju ljudsku umešanost, mašinsko prevođenje može značajno da smanji vaše troškove.

Memoriše pojmove

Još jedna prednost mašinskog prevođenja je sposobnost programa da zapamte osnovne pojmove i ponovo ih upotrebe gde god je to potrebno.

Mašinsko prevođenje je napredovalo tokom godina i sada pomaže mnogim preduzećima u lokalizaciji njihovog sadržaja kako bi takva preduzeća dosegla do globalne publike. Kada se pravilno koriste, takvi programi mogu biti jako učinkoviti uz ljudsku intervenciju. Iako su daleko od toga da budu samostalni, programi za mašinsko prevođenje su korisni za ogromne količine teksta.

U K&J Translations vam stojimo na raspolaganju kako bismo pomogli pri obezbeđivanju najkvalitetnijih prevoda i podizanju vaše kompanije na sledeći nivo.