Jezičke veštine su veoma bitan aspekt međunarodnog poslovanja. Kao rezultat toga, kako se preduzeća šire na globalna tržišta, potreban im je pouzdan poslovni partner. Često se desi da to budu prevodioci i prevodilačke agencije.

Prevodilačke agencije mogu brzo otkriti trend potražnje za prevodilačkim uslugama. Na osnovu toga, možemo lako doći do informacije o tome koji se jezici najčešće prevode i kakvi su trendovi na polju prevođenja u poslovnom svetu.

Francuski

Mnoge prevodilačke agencije su zabeležile porast potražnje za prevodilačkim uslugama na vezanim za francuski jezik. Francusko tržište je u istoriji imalo vrlo jaku vezu sa britanskom ekonomijom, što se i dalje odražava u povećanoj potražnji za prevodilačkim uslugama za ovu jezičku kombinaciju, t.j. prevod sa engleskog jezika na francuski i obrnuto. Ovo važi za britanske kompanije koje žele da uđu na francusko tržište, kao i za francuske kompanije koje žele da uđu na tržište Velike Britanije i kojima su potrebni profesionalni prevodi.

Nemački

Nemačka je sada jedan od najvećih evropskih trgovačkih partnera, nadmašivši čak i Francusku kada uzmemo u obzir uvoz i izvoz. Potražnja za prevodima na nemački jezik se tako značajno povećala u mnogim industrijama i sektorima, posebno iz tehničke i medicinske oblasti. Štaviše, nemački je jedan od glavnih jezika u Švajcarskoj, koja se smatra kao jakim poslovnim partnerom Ujedinjenog Kraljevstva.

Španski

Španija je dugo vremena bila važan poslovni partner Ujedinjenog Kraljevstva. Iako je poslovanje između ove dve zemlje poslednjih godina blago usporeno, i dalje je veoma jako. Međutim, španski nije jedinstven samo za Španiju; njengovi dijalekti i varijante se govore i u mnogim drugim zemljama, posebno u Južnoj Americi, gde je prevođenje veoma traženo.

Mandarinski

Kina igra ulogu jedne od najbrže rastućih ekonomija na svetu i zato se smatra kao važnim ciljnim tržištem za mnoge britanske kompanije, sa mnogim potrošačima i potencijalnim kupcima. Budući da je mandarinski maternji jezik za preko milijardu ljudi, veoma je tražen u poslovnom i industrijskom svetu. U poslednje vreme zabeležen je značajan porast interesovanja za mnoge poslovne sektore, trend koji očekujemo da će se nasatviti.

Arapski

Arapski je prvi jezik na mnogim stranim tržištima u razvoju u Africi i na Bliskom Istoku, zbog čega ga smatramo važnim poslovnim jezikom. Iako je u prošlosti bio zanemaren, britanska ekonomija se sve više i više fokusira na izvoz i uvoz, kao i trgovinu sa potrošačima i partnerima koji govore arapski, što pokazuje važnost prevodilačkih usluga na ovom tržištu.

Novi jezički trendovi u oblasti prevođenja

Takođe je povećana potražnja za prevođenjem ranije neuobičajenih kombinacija jezika. Centralna Evropa predstavlja najbrže rastuću regiju Starog kontinenta, što je čini privlačnom za poslovanje na više načina. Zemlje sa stopama rasta BDP-a blizu 4%, kao što su Poljska, Mađarska, Slovačka i Češka, su dobar indikator činjenice koliko su jaka ova ekonomska tržišta. Takođe smatramo da je bitno naglasiti da ta tržišta nisu toliko zasićena kao što su, na primer, Velika Britanija, Francuska ili Nemačka. Zato možemo reći da još uvek ima dovoljno prostora za rast. Kao rezultat toga, potražnja za poljskim, mađarskim, slovačkim i češkim prevodima se povećava, a mi očekujemo da će se ovaj trend nastaviti.

S obzirom na stanje globalne ekonomije, predviđamo da će se i potražnja za prevodilačkim uslugama prilagoditi u skladu s tim. Međutim, pošto su kvalitetne usluge prevođenja ključne za poslovni uspeh, veoma je bitno da kompanije imaju kvalitetnog prevodilačkog partnera na kojeg se mogu svakodnevno osloniti kako za redovne prevode, tako i za velike višejezične projekte tokom procesa širenja na nova tržišta.

Ako ste u potrazi za kvalitetnim prevodilačkim partnerom koji se može prilagoditi vašim specifičnim poslovnim potrebama, kontaktirajte nas kako bi razgovarali o mogućnostima saradnje.