Kada snimate voiceover za video snimke najveći problem predstavlja sinhronizovanje zvuka (glasovne trake) sa video snimkom kako bi se osiguralo da ono što je izgovoreno odgovara onome što je na ekranu. Situacija je još teža kod lokalizacije video snimka u kojima se voiceover snima na drugom jeziku. Pošto ciljni jezik često nema isto trajanje kao originalni jezik, zvuk na ciljnom jeziku se uvek ne podudara sa originalom. Najčešće rešenje je da se trajanje glasovne trake uskladi tako da se poklapa sa onim što se dešava na snimku.

Usklađeni voiceover

Kada je reč o usklađenom voiceoveru, postoje određena ograničenja kod snimanja glasovne trake. Osoba koja radi voiceover mora ga snimiti unutar tog vremenskog okvira, što podrazumeva da se snimanje mora ponoviti onoliko puta koliko je potrebno da bi tajming bio savršen, a potrebno je i dodatno sređivanje od strane studijskog inženjera kako bi se izrezala manja vremenska odstupanja na traci. Usklađeni voiceover može iziskivati i dodatno prepravljanje prevedenog materijala kako bi se osiguralo da materijal odgovara vremenskim ograničenjima.

Neusklađeni voiceover

Neusklađeni voiceover može biti poželjniji izbor. Kao prvo, ako ne morate prepravljati prevedeni materijal kako bi uskladili trajanje, možete poboljšati preciznost lokalizacije. Kao drugo, snimanje neusklađene glasovne trake je obično jeftinije jer se može završiti u jednom ili dva pokušaja i osobi koja ga radi ne oduzima previše dragocenog vremena u studiju. I na kraju, neusklađena glasovna traka se može snimati prirodnim tempom.

Problem sa neusklađenom trakom je u tome što njena dužina ne mora nužno da odgovara dužini video snimka. Kako bi se podudarali potrebno je izmeniti traku ili video zapis, ili oboje. Ovo nisu jednostavni postupci uređivanja; oni zahtevaju vreme, znanje i iskustvo, što može dovesti do troškova koji mogu biti veći od troškova potrebnih za usklađenu traku.

 

K&J Translations je, srećom, razvio tehnologiju koja automatski uređuje glasovne i video zapise. Glasovna traka se automatski sinhronizuje sa video snimkom jednim pritiskom na dugme, štedeći tako sate napornog rada.

Ušteda vremena znači da ste uštedili i novac koji je potreban za cijeli proces. Zbog toga što neusklađeni voiceover ne zahteva dodatne troškove i trud oko uređivanja prevedenog materijala, predstavlja isplativije i lakše rešenje. Kada se neusklađena traka kombinuje sa tehnologijom automatske sinhronizacije koju poseduje K&J Translations, troškovi i vreme koje se utroši za prevod filma na drugi jezik su znatno smanjeni.