Svi državljani Evropske unije imaju pravo da osnuju sopstvenu kompaniju ili podružnicu ili ogranak postojeće kompanije koja je već registrovana u nekoj od zemalja Evropske Unije. Isto važi i za sve one koji se odluče za otvaranje kompanije u Hrvatskoj: dokazano je npr. da je mnogim italijanskim preduzetnicima i svima onima koji prvi put žele postati preduzetnici ova prilika primamljiva.

Za čitanje članka biće vam potrebno oko 4 minuta.

Najprimamljiviji oblik društva u Hrvatskoj je društvo sa ograničenom odgovornošću

U Hrvatskoj je zabiležen veliki broj Italijana koji osnuju kompaniju samo da bi mogli legalno iznajmiti svoje stanove. Razlog tome je veoma jednostavan: hrvatski zakon ne dozvoljava stranim državljanima, u ovom slučaju Italijanima, da iznajme stan kao fizičko lice.

Osnivanje kompanije u Hrvatskoj je regulisano Zakonom o privrednim društvima, koji priznaje pet različitih oblika društava:

  1. javno trgovačko društvo,
  2. ortačko društvo,
  3. komanditno društvo,
  4. akcionarsko društvo,
  5. društvo sa ograničenom odgovornošću.

Za italijanske državljane najprimamljiviji oblik je društvo sa ograničenom odgovornošću.

Uslovi za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću

Društvo sa ograničenom odgovornošću može osnovati jedno ili više domaćih ili stranih pravnih lica, koja po osnivanju postaju partneri. Sve važne odluke kompanije se donose na skupštini akcionara koja se saziva najmanje jednom godišnje. Prema tome, italijanski državljani mogu osnovati ovaj oblik kompanije isključivo ako igraju ulogu direktora. Osim toga, ne postoji uslov da bar jedan član odbora mora biti zaposlen u kompaniji, što čini proces osnivanja kompanije mnogo jednostavnijim i troškove poslovanja nižim. 

Ako želite da osnujete društvo sa ograničenom odgovornošću, potrebno je znati da je minimalni iznos kapitala približno 2.700 evra ili 20.000 HRK, a svaki ulog mora biti najmanje 27 evra.  Pre upisa kompanije u registar, mora se uplatiti najmanje četvrtina osnivačkog uloga, a ukupan iznos svih uplata ne sme biti manji od 1.350 evra.

Gde možete osnovati kompaniju na najbrži mogući način?

Ako niste spretni i nemate iskustva u preduzetničkom svetu, savetujemo vam da potražite pomoć od posebne vladine službe za osnivanje kompanije u Hrvatskoj, koja vam omogućava jednostavne i brze procedure tokom čitavog procesa. U Hrvatskoj se nalazi oko 20 ureda ove vladine službe koje možete naći u svim većim hrvatskim gradovima.

Što je najvažnije, na ovaj način možete da dovršite ceo proces osnivanja i registracije kompanije na jednom mestu. Moraćete samo da odete kod javnog beležnika da biste overili zahtev za upis u sudski registar i akt o osnivanju.

Koliko će vas ceo proces koštati vremena i novaca?

Ako se odlučite za otvaranje kompanije u Hrvatskoj, budite spremni na trošak od 900 evra, pored troška osnivačkog kapitala koji treba obezbediti. Ako ispunite sve uslove, u roku od mesec dana dobićete rešenje o upisu u registar koji izdaje privredni sud.

Nakon upisa u sudski registar, osnivači kompanije moraju da naprave pečat, a Državni zavod za statistiku izdaće vam obaveštenje o klasifikaciji vaše kompanije, koje možete podići na šalteru jedne od vladinih službi. Na osnovu ovog obaveštenja, osnivači mogu predati zahtev za bankovni račun; za otvaranje istog, osim obaveštenja, potrebno je priložiti i odluku o upisu u sudski registar, pečat i pasoš.

Nakon svih pomenutih procesa, kompanija može početi nesmetano poslovanje. Moramo samo napomenuti da je u roku od 15 dana od početka rada potrebno podneti prijavu za uplatu penzionog i zdravstvenog osiguranja, što možete uraditi u Zavodu za penziono osiguranje ili Zavodu za zdravstveno osiguranje. Na kraju čitavog procesa, ostaje vam samo da prijavite kompaniju poreskoj upravi radi upisa u registar poreskih obaveznika.