Prevođenje sadržaja na više jezika je jedan od pristupa kojima preduzeća mogu povećati svoju vidljivost. Pošto engleski nije svačiji maternji jezik, dostupnost vašeg sadržaja i vaše veb-stranice na više jezika vam omogućava da doprete do šire publike.

U 2018. godini, svetsko tržište jezičkih usluga je procenjeno na 46 milijardi dolara. Za povećanu vrednost i prelaz lokalnih tržišta u multinacionalne kompanije, ponekad možemo „kriviti“ prevodilačke usluge.

Međutim, to nije tako jednostavno kao što biste pomislili. U zavisnosti od prirode vašeg poslovanja, trebalo bi da izdvojite resurse za globalizaciju ili lokalizaciju.

Šta je lokalizacija?

Prilagođavanje određene veb-stranice, resursa ili proizvoda se naziva lokalizacija. Jednostavno rečeno, to je čin prilagođavanja materijala kako bi se zadovoljile potrebe određene lokacije.

Kada je reč o lokalizaciji, materijal mora da se pridržava prihvatljivih kulturnih standarda na ciljnom tržištu i da se direktno obraća korisnicima. To je komplikovanija verzija prevoda, i iziskuje više suptilnosti.

Na primer, formati i očekivani standardi korišćenja su deo lokalizacije. Ovo može da uključuje stvari kao što su:

  • Formate brojeva, datuma i vremena
  • Korišćene vrste valuta
  • Korišćeni formati tastature
  • Simboli, ikonice i interpunkcija
  • Osetljivost sadržaja teksta i slike
  • Različite zakonitosti na lokalnom nivou

Šta je globalizacija?

Globalizacija je sušta suprotnost lokalizaciji. Proces činjenja proizvoda ili sadržaja dvojezičnim je poznat kao internacionalizacija. Praksa činjenja materijala dostupnim na nekoliko jezika je poznata kao globalizacija. To podrazumeva da isti materijal mora da bude prihvatljiv za sve korisnike. Kao ishod globalizacije, različiti korisnici imaju pristup istom materijalu. To važi, bez obzira na njihov maternji jezik.

Kao prvo, globalizacija se bavi svime što stoji na putu globalnom rastu. Standardizacija se primenjuje na bilo koji jezički kôd, jezičke standarde ili prethodno kodiranje.

Globalizacija takođe pomaže u dodavanju naznaka pri prevođenju. U budućnosti, to će omogućiti prirodnije prevođenje.

Koja je meni potrebna?

Globalizacija donosi korist proizvodima i preduzećima koja žele da se prošire na nova tržišta. Korišćenje profesionalnog prevodilačkog tima kako bi oni postavili međunarodni standard je korisno. Zbog toga, budući pokušaji lokalizacije biće brži i pristupačniji.

Sa druge strane, lokalizacija vam omogućava da budete privlačniji svom jedinom ciljnom tržištu. Neposredna komunikacija je primamljiva određenoj ciljnoj grupi, a korisnici su skloniji da posegnu za nečim što im je prilagođeno.

Dosezanje novih tržišta zahteva i globalizaciju i lokalizaciju. Moraćete da analizirate svoje poslovne potrebe da biste shvatili šta treba da uradite. Znaćete da treba da izaberete lokalizaciju ako ciljate određeno tržište. A ako želite da poslujete van granica, moraćete da razmislite o globalizaciji.

Završni  savet…

Možda je zastrašujuće upustiti se u nepoznato. Ali to ne znači da je nemoguće. Možete da proširite vaše poslovanje i da dostignete nove poslovne uspjehe koristeći alate koji su sada dostupni na tržištu. Zato vam je potreban pouzdan partner za lokalizaciju i globalizaciju.

Da li vam je potreban neko ko će prevesti, lokalizovati i globalizovati vaš sadržaj? Bilo da želite da dođete do globalne publike ili da poboljšate svoju pristunost na lokalnom tržištu, K&J Translations vam može pomoći na svakom koraku vašeg poslovnog puta.