Možemo da razumemo da termini globalni marketing i međunarodni marketing mogu da zvuče slično većini ljudi, ali oni su različiti. Oboje predstavljaju različite faze internacionalizacije ili inostranog poslovnog delovanja.

Globalni marketing je praksa sprovođenja marketinških aktivnosti iz sedišta kompanije dok se proizvodi ili usluge prodaju u mnogim zemljama širom sveta.

Sa druge strane, za međunarodni marketing se može reći da postaje globalni osnivanjem podružnica na ciljnim lokalnim tržištima drugih zemalja kako bi se sprovele odgovarajuće marketinške taktike.

Globalni Marketing

Globalni marketing je strategija usmerena ka internacionalizaciji. Kompanija konceptualizuje proizvod ili uslugu kako bi zadovoljila potrebe potrošača širom sveta.

Kompanija razvija globalnu strategiju za planiranje, proizvodnju, plasman i promovisanje ovih artikala ili usluga.

Kompanije koje koriste globalnu marketinšku strategiju za oglašavanje proizvoda i usluga često zapošljavaju celokupno marketinško osoblje u sedištu kompanije, u svojoj matičnoj zemlji. Nema potrebe da se zaposleni u marketinškom sektoru nalaze na međunarodnim tržištima jer su marketinške komunikacije univerzalne.

Kompanije koriste globalni marketing kako bi emitovali reklame i radio oglase koji dosežu globalnu publiku. Cilj je odabrati medij sa globalnim dosegom. Na ovaj način se ista, kohezivna, poruka može poslati raznovrsnim grupama ljudi u nekoliko zemalja.

Kada je reč o internacionalizaciji komercijalnog delovanja, globalni marketing je korisna tehnika pod uslovom da ponuđeni proizvod ili usluga ima univerzalnu potražnju.

Međunarodni Marketing

Međunarodni marketing je proces širenja poslovanja van njegovih domaćih geografskih granica osnivanjem podružnica na ciljnim tržištima više zemalja.

Ove podružnice razvijaju i primenjuju marketinške principe i strategije koje su prilagođene potrebama ciljnog lokalnog tržišta.

Zahvaljujući međunarodnom marketingudomaće kompanije sada mogu zadovoljiti potrebe klijenata iz širokog spektra sektora geografskog tržišta.

Kompanije će ili preseliti radnike zaposlene u marketinškom sektoru iz svojih sedišta u prekomorske teritorije ili angažovati kvalifikovano marketinško osoblje u stranoj zemlji. Međunarodna marketinška strategija zahteva detaljno razumevanje zemlje koja predstavlja ciljno tržište.

TV reklame i radio reklame se retko koriste na brojnim međunarodnim tržištima kada je u pitanju međunarodni marketing. Ideja je da se za svaku zemlju kreira jedinstven sadržaj, uz saradnju i korišćenje medijskih platformi, koje će samo emitovati prilagođeni sadržaj na predviđeno tržište.

Zaključni savet…

Da li će se kompanija odlučiti za međunarodni ili globalni marketing, na kraju zavisi od same kompanije. U konačnici, odabrana marketinška strategija mora biti kompatibilna sa misijom, vizijom, operativnom strukturom i politikom brenda kompanije. Vredi napomenuti da pre donošenja odluke o sprovođenju svetske marketinške strategije, kompanija prvo mora da ostvari stabilan radni status.

Nadamo se da će nakon čitanja našeg posta nesigurnost naših čitalaca u pogledu razlike između međunarodnog marketinga i globalnog marketinga biti otklonjena.

Važno je da posvetite i vreme i novac razvoju efikasnih marketinških strategija. Na taj način ćete biti rame uz rame sa svojim konkurentima i moći ćete da se istaknete. Kako redovno radimo sa ciljnim tržištima, dobro smo informisani o najboljim tehnikama. U K&J Translations, tu smo da vam pomognemo da podignete svoje poslovanje na viši nivo razvojem idealne marketinške strategije.